Diskuter med pasientene

Når det foreligger mistanke og tydelige symptomer på eosinofil øsofagitt (EoE), er det relativt enkelt å ta utredningen videre ved å utføre gastroskopi. Problemet kan mange ganger være å få riktig informasjon fra pasientene når de ønsker behandling. Ofte har pasientene gradvis og over tid vent seg til symptomene sine og både bevisst og ubevisst skaffet seg strategier for å takle matinntak og måltider i sosiale sammenhenger. Pasientene vet ikke eller husker heller ikke hvordan det føles å svelge når man er frisk. Et spørreskjema om symptomer og spørsmål om mat og måltider kan hjelpe og gi verdifull informasjon. Validerte spørreundersøkelser kan være til ytterligere hjelp ved anamnese og oppfølging.

Last ned spørreskjemaet direkte