Symptomer og klinisk bilde

Eosinofil øsofagitt (EoE) er en betennelse i spiserørets slimhinne, og hovedsymptomet er dysfagi, vanskeligheter for å svelge. Både barn og voksne rammes, men symptomene og det kliniske bildeter forskjellige. For voksne er det vanligste symptomet dysfagi. Menn blir syke tre til fire ganger oftere enn kvinner. Pasienten opplever at maten går tregt/langsomt ned gjennom spiserøret. Akutt stopp når fast føde setter seg fast i spiserøret, kan forekomme. Dysfagi uten kjent årsak eller bolusobstruksjon er kardinalsymptomer der gastroskopi og biopsier er obligatoriske. Hos barn er symptombildet mer ikke-spesifikt med refluksliknende symptomer, mage-tarmbesvær, dårlig appetitt og spisevegring.1-3

Symptomer ved EoE hos voksne

 • Dysfagi, svelgevansker
 • Bolusobstruksjon som oftest krever endoskopisk tiltak3,4

Symptomer som kan være tegn på EoE

 • Halsbrann
 • Epigastralgi
 • Brystsmerter3,4

Symptomer ved EoE hos barn

 • Refluksliknende symptomer
 • Kvalme og brekninger
 • Buksmerter
 • Spisevegring
 • Vekstforstyrrelser
 • Bolusobstruksjon forekommer3

Mange pasienter, også barn, utvikler strategier for å unngå besvær, og det kan derfor være vanskelig å stille riktig diagnose. De skjærer maten i svært små biter, tygger nøye, drikker mye og unngår visse typer mat, for eksempel hardt brød, ris og kjøtt. Det er viktig å stille riktige spørsmål for å fange opp symptomer som svelgevansker og vurdere omfanget, validerte spørreundersøkelser kan lette anamneseopptaket.5

Iblant forsinkes diagnosen og sykdommenkan da forårsake langvarig lidelse. Svelgevansker kan forårsake både fysiske problemer og bety et sosialt stigma. Uten behandling progredierer sykdommen, noe som kan føre til utvikling av fibrose og stenose. Dette resulterer i at det kan oppstå innsnevringer i spiserøret.

Mistanke om EoE

Ved symptomer som tyder på EoE, skal det tas biopsier:

 • Øsofageale symptomer (svelgevansker og smerter ved svelging)
 • Eosinofil betennelse i øsofagusslimhinnen4
Les mer om diagnostikk
 1. Attwood SE, Smyrk TC, Demeester TR, Jones JB. Esophageal eosinophilia with dysphagia. A distinctclinicopathologic syndrome. Dig Dis Sci 1993; 38(1):109–16.
 2. Straumann A, Spichtin HP, Bernoulli R, Loosli J,Vögtlin J. Idiopathische eosinophile Ösophagitis: eine häufig verkannte Krankheit mit typischer Klinik und diskretem endoskopischem.  Bild. Schweiz Med Wochenschr 1994; 124(33):1419–29.
 3. Lucendo AJ,Molina-Infante J, Arias Á, von Arnim U, Bredenoord AJ, Bussmann C et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United European GastroenterolJ 2017; 5(3):335–58.
 4. Dellon ES, Gonsalves N,Hirano I, Furuta GT, Liacouras CA, Katzka DA. ACG clinical guideline: Evidenced based approach to the diagnosis and management of esophageal eosinophilia and eosinophilic esophagitis (EoE). Am J Gastroenterol 2013;108(5): 679-92.
 5. Schoepfer AM, Straumann A, Panczak R, Coslovsky M, Kuehni CE, Maurer E et al. Development and validation of a symptom-based activity index for adults with eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2014;147(6):1255–66.e21.