Hurtigguiden

Vil du lese hurtigguiden om diagnostikk og oppfølging ved EoE?

Oversiktlig informasjon om gastroskopi og biopsier som rutinemessig skal tas ved mistanke om EoE. Det finnes bilder av gastroskopiske funn som kan ses ved EoE. Dessuten finnes det tydelige instruksjoner for gradering av sykdomsaktivitet som hjelper ved oppfølging av pasienter som anbefales for å vurdere graden av betennelse og behandlingseffekt.

Legg igjen din e-postadresse, så sender vi den til deg.

Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Vi samler inn personopplysningeri samsvar med personvernerklæringen til Vifor Pharma Nordiska AB.Les mer her.

Diagnostikk

Alle pasienter med symptomer som gir mistanke om eosinofil øsofagitt (EoE), skal gjennomgå gastroskopi, der det regelmessig skal tas biopsier. For å stille diagnosen EoE må symptombildet bekreftes histolgisk.1-2

Symptomer fanges opp med validerte spørreundersøkelser

Validerte spørreundersøkelser hjelper til med å fange opp symptomer, kvantifisere sykdomsaktiviteten og vurdere dens påvirkning på livskvaliteten.3 Typiske kliniske symptomer hos voksne er dysfagi og bolusobstruksjon samt smerter bakbrystbenet. Hos barn er det vanlig med refluksliknende symptom, mage-tarmbesvær, dårlig appetitt og spisevegring.4

Gastroskopi ved EoE

Ved mistanke om EoE skal det tas seks biopsier, fra minst to ulike steder. På PAD-henvisningen spørres det spesifikt etter antallet eosinofiler per high power field (HPF).4,5 Tydelige funn ved endoskopi kan være:

  • Ringer (trakealiknende), bilde 1
  • Hvite plakk (eksudat/eosinofilemikroabscesser), bilde 2
  • Langsgående furer, ødem (blek slimhinne, redusert kartegning), bilde 3
  • Skjør slimhinne, iblant kan endoskopet forårsake ulserasjonerr4, bilde 4

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

Ved klinisk mistanke om EoE skal det tas biopsier selv om spiserøret ikke viser endoskopiske funn, noe som gjelder for 10-15 % av EoE-pasientene.4

Histologi ved eosinofil øsofagitt

I rutinemessig klinisk praksis er hematoksylin-eosin-farging tilstrekkelig for histologiske funn. For diagnose av EoE er detektering av minst 15 eosinofiler (eos) per visuelt felt med høy oppløsning, high power field (HPF) med en standardstørrelse på ca. 0,3 mm.2.4

Figurteksten (Fig. 2: Histologiske tegn på EoE: inflammatorisk infiltrat rikt på eosinofiler (bildet til venstre), mikroabscess rik på eosinofiler (høyre bilde); © Prof. Dr. Thomas Günther, patologi Lademannbogen, Hamburg)

  1. Kim HP, Vance RB, Shaheen NJ, Dellon ES. The prevalence and diagnostic utility of endoscopic features of eosinophilic esophagitis: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10(9):988–96.e5.
  2. Safroneeva E, Straumann A, Coslovsky M, Zwahlen M, Kuehni CE, Panczak R et al. Symptoms have modest accuracy in detecting endoscopic and histologic remission in adults with eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2016; 150(3):581–90.e4.
  3. Schoepfer AM, Straumann A, Panczak R, Coslovsky M, Kuehni CE, Maurer E et al. Development and validation of asymptom-based activity index for adults with eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2014; 147(6):1255–66.e21.
  4. Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias Á, von Arnim U, Bredenoord AJ,Bussmann C et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements andrecommendations for diagnosis and management in children and adults. UnitedEuropean Gastroenterol J 2017; 5(3):335–58
  5. Salek J, Clayton F, Vinson L et al Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jun;41(12):1288-95. doi: 10.1111/apt.13201. Epub 2015 Apr21.